Kvalitetu tvrtke Kožul d.o.o. prepoznale su institucije Europske unije koje podupiru naš projekt pod nazivom:

„Jačanje konkurentnosti tvrtke Kožul d.o.o. ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju“ (KK.11.1.1.01.0338)

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u sklopu instrumenta Pomoć za oporavak za koheziju i europska područja („REACT-EU”), konkretno, kroz natječaj „Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju (KK.11.1.1.01)“.

Projekt je odobren u smislu unapređenja poslovanja i osnaživanja kapaciteta tvrtke Kožul kroz ulaganje u proširenje postojećih kapaciteta čime će se doprinijeti digitalizaciji poslovanja (digitalna tranzicija) i prelasku na kružno gospodarstvo (zelena transformacija). Cilj je povećati vlastitu konkurentnost čime će se stvoriti preduvjeti za rast fizičkog obujma posla što će generirati potrebu za zadržavanje postojećih/otvaranje novih radnih mjesta, uz rast prihoda.

Konkretno, uspješnom provedbom predmetnog projekta doći će do (između ostalog):

 • Rasta prihoda od prodaje.
 • Rasta prihoda od izvoza.
 • Očuvanja postojećih i otvaranja novih radnih mjesta.
 • Optimizacije poslovnih procesa.
 • Automatizacije proizvodnog procesa.
 • Povećanja proizvodnih kapaciteta.
 • Povećanja resursne učinkovitosti.
 • Povećanja produktivnosti djelatnika.
 • Smanjenja operativnih troškova.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 3.637.050,00 HRK od kojih je 1.180.501,00 HRK bespovratno.

Razdoblje provedbe projekta: 01.10.2021. – 01.01.2023.

Kožul d.o.o.

Vinogradska 2G

35 000 Slavonski Brod, Hrvatska

Kontakt osoba:

 • Snježana Prebeg
 • Broj telefona osobe za kontakt: +385 99 217 5253
 • Adresa elektronske pošte osobe za kontakt: snjezana@kozul.hr

Kontakt relevantnih institucija:


Bespovratna sredstava se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.–2020.

Projekt sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. u sklopu Poziva „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u uslužnom sektoru (turizam, trgovina)“, referentna oznaka KK.04.1.2.01

Referentna oznaka projekta: KK.04.1.2.01.0031
Naziv projekta: Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE tvrtke Kožul d.o.o.

KOŽUL društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, proizvodnju i građevinarstvo
Vinogradska 2G
35000 Slavonski Brod, Hrvatska
OIB: 99080771351

Razdoblje provedbe Projekta je od 8. ožujka 2019. do 30. lipnja 2021. godine

Ukupna vrijednost Projekta: 1.875.300,00 kn
Ukupni prihvatljivi troškovi Projekta: 1.875.300,00 kn
Bespovratna sredstva dodijeljena u iznosu od 1.273.110,00 kn

Opis i očekivani rezultati Projekta:

Svrha projekta je ugradnjom fotonaponskih pretvarača, stupnja iskoristivosti većeg od 15% za vlastitu proizvodnju električne energije i s namjenom za vlastitu potrošnju, ugradnjom učinkovitijeg sustava rasvjete te ugradnjom dizalice topline zrak/voda visokog energetskog razreda za potrebe grijanja i hlađenja predmetne energetski troškovne cjeline, povećati energetsku učinkovitost i korištenje obnovljivih izvora energije u tvrtki Kožul d.o.o. Kroz provedbu predmetnih aktivnosti ostvarit će se ušteda godišnje isporučene energije u iznosu od 57,3% i smanjenje emisija CO2 za 21,7 t na godišnjoj razini.

Kontakt osoba: Ivica Kožul, direktor, +385 (0)35 411 772

Kontakt adresa elektroničke pošte: kozul@kozul.hr ; https://www.kozul.hr

Dodatne informacije o ovim programima sufinanciranja možete pronaći na www.strukturnifondovi.hr ; https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/


Naziv projekta:  
Unapređenje poslovnih procesa poduzeća Kožul d.o.o. integracijom mobilne tehnologije i elektroničkog poslovanja

Kratki opis projekta: 
Predmetni projekt izravno doprinosi optimizaciji poslovnih procesa i povećanju učinkovitosti u svakodnevnom radu. Ciljana skupinaprojekta su postojeći i budući zaposlenici poduzeća, kojima će se kroz provedbu ovog ulaganja omogućiti suvremeni uvjeti rada što će višestruko utjecati na njihovu učinkovitost i zadovoljstvo prilikom obavljanja posla. Također, projekt će indirektno doprinijeti i krajnjim korisnicima projekta – klijentima koji će lakše poslovati s poduzećem, dobavljačima IKT rješenja, lokalnoj zajednici koja će imati koristi od zapošljavanja i povećanja prihoda, ali i gospodarstvu RH jer će se povećati konkurentnost hrvatskih MSP-a u područjima s razvojnim posebnostima.

Opći cilj: 
Doprinijeti povećanju razvojnih mogućnosti hrvatskih malih i srednjih poduzeća u područjima s razvojnim posebnostima.

Rezultati:

 1. Nabavljena i stavljena u funkciju IKT rješenja
 2. Educirani  djelatnici
 3. Ubrzan procesa izrade narudžbi
 4. Smanjen rizik od ljudske pogreške
 5. Povećanje učinkovitosti djelatnika
 6. Ubrzavanje poslovnih procesa
 7. Smanjeni troškovi održavanja i administracije

Ukupna vrijednost projekta: 591.014,70 kn
Bespovratna sredstva: 472.811,76 kn
Razdolje provedbe projekta: 16. sječanj 2017. do 16. srpnja 2017.
Konatkt osoba:  Snježana Prebeg

http://www.strukturnifondovi.hr
http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779