Kožul grupa

Upravna zgrada
Veleprod. skladište
Hobi Centar Kožul
Cromax
Kožul BH

Uprava

Ivica Kožul
generalni direktor
Goran Hiller
izvršni direktor
Matej Kožul
operativni direktor

Prodaja

Mario Dujmić
voditelj prodaje​
Tomislav Jozić
direktor Kožul BH d.o.o.
Dalibor Stanković
voditelj maloprodaje Hobi centar
Antun Đaković
voditelj prodaje - krajnji korisnici
Damir Šajnović
voditelj prodaje zaštitne opreme
Mislav Jurić
specijalist izvoza
Petar Kožul
brand manager

Nabava i izvoz

Marin Bubanj
voditelj nabave

Logistika i otprema

Biserka Krasnovski
voditeljica skladišta
Dario Lacković
referent logistike
Danijel Žalac
referent logistike

Financije i računovodstvo

Jadranka Crnogorac
voditeljica knjigovodstva
Snježana Prebeg
voditeljica financija

Ljudski potencijali / Marketing

Marija Bubanj
voditeljica ljudskih potencijala
Iva Kožul
voditeljica marketinga